ОР: Бакалавр. Освітня програма “Реабілітаційна психологія”

Освітня програма 2023 Навчальний план 2023 Навчальний план 2023 (з. в.) Освітня програма 2022 Навчальний план 2022 Навчальний план 2022 (з. в.) Освітня програма 2021 Навчальний план 2021 Освітня програма 2020 Навчальний план 2020 Освітня програма 2019 Навчальний план 2019 Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень Ступінь вищої освіти  бакалавр Галузі знань 05  Соціальні  та  поведінкові  науки Спеціальність 053 … Читати далі ОР: Бакалавр. Освітня програма “Реабілітаційна психологія”