ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія”

ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія”  Навчальний план. ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія” «Проект освітньої програми «Клінічна та реабілітаційна психологія»  другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» Навчальний план. ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія” (Денна форма навчання) ОР Магістр. ОП Клінічна та реабілітаційна психологія Навчальний план. … Читати далі ОР: Магістр. Освітня програма “Клінічна та реабілітаційна психологія”